Jak wykonać obiekt oparty na palach fundamentowych?

Fundamenty palowe stosuje się w miejscu, gdzie konieczne jest przeniesienie dużych, skoncentrowanych obciążeń na bardziej wytrzymałe warstwy gruntu. Jak zaprojektować, a następnie wykonać obiekt oparty na palach fundamentowych?

Kiedy stosujemy pale fundamentowe?
Pale fundamentowe stosuje się w przypadku, gdy w górnych warstwach nawierzchni występują grunty o małej nośności i wysokiej podatności na odkształcenia. Grunty o małej nośności to namuły, torfy, luźne nasypy, czy odpady komunalne.

Pale fundamentowe stosujemy również w sytuacjach, gdy na fundament, a za jego pośrednictwem również na grunt, przenoszone będą duże obciążenia skupione. Tego typu warunki występują w obiektach budownictwa hydrotechnicznego, morskiego, pełnomorskiego, podporach mostów, budynkach wysokich oraz budynkach typu wieżowego.

Pale fundamentowe stosujemy również do obudowania głębokich wykopów, stabilizacji skarp oraz wzmocnienia istniejących fundamentów.

Jak prawidłowo zaprojektować oraz wykonać obiekt opart na palach fundamentowych?
Rozpoczęcie prac powinno zacząć się od rozpoznania składu oraz nośności podłoża, na którym ma powstać obiekt. Należy przy tym uwzględnić głębokość posadowienia pali fundamentowych zapewniających stabilność przyszłej konstrukcji.

Kolejnym elementem jest dobór odpowiedniej technologii, rodzaju pala fundamentowego z uwzględnieniem warunków gruntowych, założeń konstrukcyjnych, ekonomicznych oraz bezpieczeństwa. Należy wykonać analizę obliczeniową, w tym określić nośność i przemieszczenia fundamentu z uwzględnieniem zależności obciążenie – osiadanie. Po przeprowadzeniu analiz należy określić warunki wykonania fundamentu palowego.

Kolejnym elementem prac jest wykonanie badań kontrolnych nośności i jakości palowania. Przeprowadzenie tych kontroli obejmuje przeprowadzenie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, jak również jakości i długości pali fundamentowych.

Pracę kończy powykonawcza kontrola posadowienia konstrukcji, co oznacza przede wszystkim ocenę pracy. Ocenę budowli, fundamentu oraz gruntu w tym pomiar osiadania i ocenę przemieszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *