Tłumaczenia przysięgłe

Kiedy występuje potrzeba przetłumaczenia z obcego języka ważnych dokumentów: urzędowych, procesowych czy skarbowych (takich jak np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu lub też dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy albo świadectwa pracy po rosyjsku), istnieje wtedy prawna konieczność skorzystania z pomocy tłumaczenia przysięgłe rosyjskiego, który wykona tzw. tłumaczenie przysięgłe. Czym się ono dokładnie charakteryzuje? O tym poniżej.

Czym się różni tłumaczenie przysięgłe od tłumaczenia zwykłego?

Tłumaczenie zwykłe, to znaczy nieprzysięgłe, od tłumaczenia przysięgłego pod względem merytorycznym nie różni się niczym. W obu bowiem chodzi o to, by poprawnie i jak najdokładniej przełożyć treść danego materiału pisanego z jednego języka na drugi. Różnica pojawia się jednak wtedy, gdy w grę wchodzi odpowiedzialność za wykonaną pracę i moc prawna dokumentów. Tłumaczenie zwykłe może wykonać każda osoba, która zna wymagany język obcy. Tak naprawdę nie musi być to nawet absolwent filologii. W ten sposób mogą być tłumaczone książki, katalogi oraz instrukcje obsługi różnego rodzaj maszyn przemysłowych i domowych sprzętów. Kiedy jednak przetłumaczone muszą zostać dokumenty, które docelowo trafią np. do urzędu, to aby nabrały one właściwej formy wymagają pieczęci. Taką pieczęcią dysponuje np tłumaczenia przysięgłe rosyjskiego i to odróżnia go od pozostałych osób.

tłumacz przysięgły rosyjskiego

Kto dokładnie może podejmować się tłumaczenia przysięgłego?

Tłumacz przysięgły rosyjskiego  – zwane też przekładem uwierzytelnionym – są wykonywane przez osoby, które posiadają wykształcenie filologiczne. Co więcej, taki tłumacz przysięgły rosyjskiego po spełnieniu określonych (w przepisach prawnych) wymogów, zdają państwowy egzamin sprawdzający poziom umiejętności tłumaczenia. Później zostają oni zaprzysiężeni do pełnionej funkcji przez Ministra Sprawiedliwości. Od tłumaczy przysięgłych wymagane jest także spełnianie określonych warunków, to znaczy muszą oni:
– doskonale znać język polski,
– posiadać obywatelstwo polskie albo jednego z krajów członkowskich UE albo EFTA,
– posiadać pełną zdolność prawną,
– posiadać zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe bądź nieumyślne przestępstwa przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
Każdy tłumacz przysięgły rosyjskiego jest także zobowiązany do tego, aby ponieść ryzyko odpowiedzialności cywilnej za błędy, jakie mogą wystąpić w wykonanym przez niego tłumaczeniu. Co więcej, jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty przez niepoprawnie wykonaną pracę, to może się on ubiegać o odszkodowanie.

tłumaczenia przysięgłe rosyjskiego

Co jeszcze warto wiedzieć o tłumaczeniach przysięgłych?

Ich wykonania wymagają takie dokumenty, które posiadają moc prawną i mają tę moc zachować po wykonaniu przekładu. Składa się je później w urzędach, sądach, bankach (i innych instytucjach finansowych). Z tłumaczenia przysięgłe rosyjskiego przysięgłych trzeba więc korzystać jedynie wtedy, kiedy jest to niezbędne w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W przypadku tłumaczenia dokumentów używanych poza instytucjami państwowymi, wystarczy natomiast tłumaczenie zwykłe. Trzeba także wiedzieć, że tłumaczenia przysięgłe rosyjskiego od zwykłych różnią się także formą. Te pierwsze zawsze muszą mieć postać papierową i pieczęć: wraz z imieniem i nazwiskiem tłumacza, językiem w którym ma on uprawnienia i jego pozycją na liście tłumaczy przysięgłych. Zlecenia na tłumaczenia uwierzytelnione mogą składać osoby prywatne, małe przedsiębiorstwa, jak i ogromne korporacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *